Welkom bij
Zuss Kinderopvang

Thuis
bij Zuss

Zuss kinderopvang biedt professionele kinderopvang aan voor kinderen in de leeftijd van 10 weken oud tot 4 jaar. Er heerst een warme en vertrouwde sfeer op de groepen, we zijn kleinschalig en hechten veel waarde aan vaste gezichten. Kinderen groeien op met elkaar, leren van en met elkaar. Een mooie basis om de weg naar de basisschool voor de kinderen zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Wij werken met verticale groepen (kinderen van 0-4 jaar bij elkaar op de groep).
Onze locatie in Deventer, aan de Bellendonkplein biedt opvang voor 36 kinderen per dag
(3 groepen).
Onze locatie in Schalkhaar, aan de Koningin Wilhelminalaan biedt opvang voor 32 kinderen per dag (2 groepen).

We werken met verticale groepen omdat:

  • Kinderen zoeken aansluiting bij de leeftijdsgroep waar ze zichzelf het prettigst voelen.
  • Een kind verblijft 4 jaar op dezelfde groep en kan zo een goede band opbouwen met groepsgenoten en pedagogisch professionals.
  • Bijzonder om te zien is de band tussen een peuter en een baby. De peuters zijn van nature erg zorgzaam.
  • Een kind groeit in een gezinssituatie ook vaak op met kinderen van verschillende leeftijden.
  • Kortom één grote familie.
Openingstijden

Zuss Kinderopvang is 51 weken geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:30-18:00 uur.
Ouders kunnen vaste dagen of flexibele dagen afnemen.

Hele dag: 07:30-18:00 uur (07.00 uur op aanvraag mogelijk).
Ochtend: 07:30-13:00 uur (07.00 uur op aanvraag mogelijk).
Middag: 12.30-18.00  uur.

Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, wordt u verzocht om dit aan de pedagogisch professional door te geven

Zuss Kinderopvang is gesloten op de algemeen erkende feestdagen en de week tussen kerst en oud en nieuw.

Tarieven

Zuss Kinderopvang hanteert een uurtarief van €9,75 voor het jaar 2023.

Een dag kinderopvang bestaat uit 10,5 uur. De prijs is inclusief (fles)voeding en luiers. U hoeft alleen te zorgen voor een stukje fruit.  Warme maaltijden mogen meegegeven worden voor kinderen tot 1 jaar. Na 1 jaar eten de kinderen graag mee met onze groentesnack.

Van de overheid krijgt u een deel van de kosten terug. Voor een proefberekening  kunt u terecht op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen. Ook is het mogelijk om de app kinderopvangtoeslag te downloaden. U logt dan de eerste keer in via uw DigiD.

Betaling: De factuur ontvangt u per maand digitaal.

Opzegtermijn: Zuss kinderopvang hanteert een opzegtermijn van een maand, met ingang van de eerste van de maand. U dient dit schriftelijk aan ons door te geven.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouders die samen de ouderraad van Zuss Kinderopvang vormen. Het is ons gezamenlijke doel om de belangen van kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen. De ouderraad heeft een belangrijke adviserende rol over het pedagogisch beleid, personeelsbeleid, veiligheid, voeding, gezondheid en hygiëne. Lijkt het u ook leuk om mee te denken? We vergaderen 5 keer in het jaar. Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar ouderraadzuss@gmail.com.

Wat doen wij voor ouders?
Ouders kunnen vragen, ideeën, opmerkingen of klachten altijd aan de ouderraad richten, wanneer zij denken dat ze daarbij niet bij Zuss terecht kunnen. De ouderraad inventariseert, bemiddelt en kan eventueel adviseren of doorverwijzen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en acties worden in goed overleg ondernomen.
Tevens is de ouderraad aangesloten bij de belangenvereniging voor ouders. Voor meer informatie zie de website van Boink.

Pedagogisch beleid

Voor verantwoorde kinderopvang is veel nodig, waaronder een pedagogisch beleidsplan en een werkplan voor ons pedagogisch handelen. Het leveren van “goed werk” moet geen toeval zijn, maar het gevolg van planmatig werken. Het beleidsplan is dan ook geen “boekje voor op de plank”, maar een handboek waarin staat wat wij doen en onze gedachte daarbij. Download hier het beleidsplan.

GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde en kwalitatieve goede kinderopvang is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en leidster-kind-ratio, pedagogisch beleid, pedagogische praktijk en klachten. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op die kwaliteitseisen en schakelt de GGD als toezichthouder in. De GGD voert jaarlijks een onaangekondigde inspectie uit. Van deze inspectie maakt de GGD een verslag. Deze inspectieverslagen kunt u hier lezen.

Locatie Deventer GGD Rapport en het incidenteel onderzoek.

Lokatie Schalkhaar GGD Rapport onderzoek voor registratie.

Locatie Deventer

Telefoon
0570-624404

E-mail
info@zusskinderopvang.nl

Adres
Bellendonkplein 32
7411 ZS Deventer

LRK: 112635386

Locatie Schalkhaar

Telefoon
0570-545581

E-mail
info@zusskinderopvang.nl

Adres
Koningin Wilhelminalaan 22
7433 CH Schalkhaar

LRK: 206172953

Ons team

Samen met team Zuss bieden we de kinderen een warm,
veilig en liefdevol tweede thuis.

GPM 4
VVE Geschoold
Coach gezonde kinderopvang
Kijk, kindvolgsysteem
Peuteryoga
Kinder EHBO
BHV

Nicole

Eigenaar / Pedagogisch medewerker

GPM 4
Coach gezonde kinderopvang
Kijk, kindvolgsysteem
Pedagogisch coach
Beleidsmedewerker
Kinder EHBO
Babycoach
Babymassagedocent
Dunstan babytaal trainer
BHV

Mariska

Eigenaar / Pedagogisch medewerker

Dag van de pedagogisch professional.